29 240 Veiligheid op school

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het openbaar onderwijs een aannemingsplicht is;

verzoekt de regering, de aannemingsplicht te laten vervallen ten aanzien van notoire pesters,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven