29 240 Veiligheid op school

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Leerplichtwet opvang in reboundvoorzieningen ziet als een tijdelijke voorziening;

constaterende dat er een categorie leerlingen is die door getoond wangedrag niet terechtkan op andere reguliere scholen, omdat die de sociale en fysieke veiligheid van de eigen leerlingen niet in gevaar willen brengen;

verzoekt de regering, de wet zodanig aan te passen dat voor deze categorie leerlingen de reboundschool geldt als regulier onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven