29 240 Veiligheid op school

Nr. 54 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat antipestmaatregelen niet effectief kunnen zijn zonder sancties voor de pesters;

van mening dat scholen aan het eind van hun mogelijkheden zijn als pesters na twee behandeltrajecten voor een derde keer voorkomen als dader in een pestdossier;

verzoekt de regering, scholen de wettelijke mogelijkheid te bieden leerlingen te verwijderen die drie keer als dader voorkomen in een pestdossier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven