29 240 Veiligheid op school

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 2 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het de belangrijkste taak van het onderwijs is om kennis en kunde over te dragen, talenten te ontwikkelen, te verheffen en leerlingen en studenten op te leiden tot kritische burgers die onafhankelijk en zelfstandig afwegingen maken;

van mening dat het onnodig uiten van welke persoonlijke voorkeur dan ook haaks staat op de neutraliteit van het leraarschap;

van mening dat een gedragscode voor het onderwijs leidt tot bewustwording en disciplinering, net zoals een gedragscode voor bestuurders, toezichthouders en nog vele andere beroepsgroepen dat doet;

verzoekt de regering, voor het gehele onderwijs een gedragscode op te stellen die leraren en docenten vraagt – niet opdraagt, maar vráágt – zich politiek neutraal te uiten naar hun leerlingen en studenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven