Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729237 nr. 171

29 237 Afrika-beleid

Nr. 171 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2017

Bij brief van 22 juni 2016 heb (Kamerstuk 29 237, nr. 170) ik uw Kamer geïnformeerd over de instelling van een besluit- en vertrekmoratorium voor Burundi per 1 juni van dat jaar voor de duur van een half jaar in afwachting van het algemeen ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ik heb het besluit- en vertrekmoratorium met een half jaar verlengd1, nu het onderzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet is afgerond.

Ik verwacht dat dit ambtsbericht spoedig zal verschijnen, waarna ik uw Kamer kan informeren over het landgebonden asielbeleid en terugkeerbeleid voor Burundi.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl