Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201029237 nr. 113

29 237
Afrika-beleid

nr. 113
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID FERRIER C.S.

Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 112 Voorgesteld 24 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Burundi op een aantal punten van de randvoorwaarden die Nederland aan begrotingssteun stelt voortgang heeft geboekt;

constaterende, dat op het terrein van de mensenrechten, de persvrijheid en de vrijheid van oppositie in de aanloop naar de verkiezingen er nog onvoldoende vooruitgang is;

overwegende, dat om begrotingssteun te verlenen er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt met de Burundese regering over de te voeren politieke dialoog, de te bereiken voortgang, benchmarks en uitfasering;

verzoekt de regering in haar weging om al dan niet begrotingssteun te verlenen aan Burundi, mee te nemen in hoeverre de politieke dialoog effectief gevoerd kan worden om voortgang te bereiken op gebied van mensenrechten en persvrijheid en de Kamer over haar overwegingen en beslissing te informeren, evenals over de voortgang van de ontwikkeling op de hiervoor genoemde punten en op te nemen dat er een nieuw weegmoment komt over een half jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ferrier

Voordewind

Waalkens