Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029232 nr. 15

29 232 Air France – KLM

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LINDE EN RONNES

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 6 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland getroffen is door een ernstige pandemie en rekening moet houden met een diepe recessie;

overwegende dat daardoor ondernemingen, klein en groot, in zwaar weer verkeren en mensen hun baan dreigen te verliezen;

overwegende dat de regering in dit kader ook een steunpakket faciliteert voor KLM;

verzoekt de regering zich bij de vormgeving daarvan te laten leiden door het belang van een sterke, concurrerende KLM en de werkgelegenheid die daarbij past;

verzoekt de regering tevens, aanvullende voorwaarden alleen op te nemen als die passen in dit doel en geen afbreuk doen aan het toekomstige verdienvermogen van het bedrijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Linde

Ronnes