29 232 Air France – KLM

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 6 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om KLM financiële steun te verlenen in de vorm van kredieten en garanties, en kapitaalstortingen in de toekomst niet uitsluit;

overwegende dat Air France-KLM de komende tijd waarschijnlijk te maken zal krijgen met flinke uitdagingen vanwege een veranderende luchtvaartsector door de coronacrisis, klimaatopwarming en de wens om werkgelegenheid te behouden;

van mening dat het belang van de Nederlandse samenleving binnen de holding het beste vertegenwoordigd kan worden door de Nederlandse overheid;

verzoekt de regering, waar mogelijk in de komende tijd haar invloed als aandeelhouder in de holding Air France-KLM uit te breiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Nijboer

Naar boven