Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029232 nr. 12

29 232 Air France – KLM

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 6 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet duurzaamheidseisen zal stellen;

overwegende dat het grondpersoneel en omwonenden veel last en gezondheidsklachten ervaren door ultrafijnstof;

verzoekt het kabinet, ook een forse reductie van de uitstoot van ultrafijnstof (onder andere door het zogenaamde jetblast) overeen te komen als onderdeel van de afspraken over de steunverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Alkaya

Snels