Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029232 nr. 10

29 232 Air France – KLM

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 6 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat doel van de steun aan Air France-KLM behoud van werkgelegenheid is;

overwegende dat de eerste besluiten van de top ertoe leidden dat de ellende van de coronacrisis juist op de medewerkers met flexcontracten en de laagste inkomens werd afgewenteld;

verzoekt het kabinet, als voorwaarde te stellen aan steunverlening dat de werknemers met de meest kwetsbare contracten en laagste inkomens zo veel mogelijk worden ontzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Alkaya

Snels