Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429231 nr. 15

29 231
Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

nr. 15
MOTIE VAN HET LID DITTRICH C.S.

Voorgesteld 18 november 2003

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er zieke werknemers zijn van wie vaststaat dat zij als gevolg van de aard van hun ziekte volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zullen blijven;

overwegende, dat de SER en de commissie-Donner voor deze categorie zieke werknemers een eerdere WAO-keuring hebben voorgesteld dan de WAO-keuring na twee jaar ziekte;

spreekt als haar mening uit dat het beginsel van de flexibele WAO-keuring in het wetsvoorstel inzake de regeling voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikten dat voor het tweede kwartaal van 2004 voorzien is, door de regering verwerkt dient te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dittrich

Aptroot

Verburg