Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429231 nr. 14

29 231
Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

nr. 14
MOTIE VAN HET LID BUSSEMAKER C.S.

Voorgesteld 18 november 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering bezuinigt op reïntegratiesubsidies om mensen bij ziekte te reïntegreren via het tweede spoor en op subsidies voor scholing, training en begeleiding in het eerste spoor;

overwegende, dat de verantwoordelijkheid hiervoor volgens de wet loondoorbetaling bij ziekte dient te worden overgenomen door de werkgever;

overwegende, dat het van groot belang is, inzicht te hebben in de wijze waarop deze verschuiving van verantwoordelijkheid van overheid naar sociale partners verloopt;

verzoekt de regering de Kamer tussentijds en met enige regelmaat te berichten over de wijze waarop werkgevers in het verzuimbeleid gebruikmaken van fysieke trainingen, in het bijzonder die trainingen waarvan de subsidie thans beëindigd is of wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bussemaker

Van Gent

De Ruiter