Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429231 nr. 13

29 231
Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

nr. 13
AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE RUITER EN VAN GENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 17 november 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A vervalt.

II

Artikel I, onderdeel B, vervalt.

III

Artikel II, onderdeel A, subonderdeel 1, komt te luiden:

1. In lid 1 wordt «tweeënvijftig» vervangen door: 104.

IV

Artikel IV, onderdeel A, vervalt.

V

Artikel IV, onderdeel B, vervalt.

VI

Artikel IV, onderdeel D, vervalt.

VII

Artikel V, onderdeel A, subonderdeel 2, vervalt.

VIII

Artikel IX, onderdeel A, vervalt.

IX

Artikel XI vervalt.

X

Artikel XII vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de wettelijke minimumloongarantie niet alleen in het eerste, maar ook in het tweede ziektejaar geldt.

De Ruiter

Van Gent


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.