Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429217 nr. 5

29 217
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Justitie (Reparatiewet I Justitie)

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 7 oktober 2003

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel III, onderdeel F, wordt «huwelijksof» vervangen door:huwelijks- of.