Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629210 nr. 103

29 210
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004)

nr. 103
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2006

Bijgaand treft u de in het kader van de motie-Giskes c.s. (Kamerstukken 2003–2004, 29 210, nr. 81) toegezegde notitie met een actualisatie van varianten voor de fiscale behandeling van de eigen woning1. Op uw verzoek zijn in deze notitie ook de varianten die worden beschreven in het themanummer van de Economische Statistische Berichten opgenomen.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.