Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629210 nr. 102

29 210
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004)

nr. 102
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2006

U heeft mij op 19 januari jl. (06-Fin-B-04) verzocht de toegezegde notitie ter uitvoering van de motie Giskes c.s. (Kamerstuk 29 210, nr. 81) aan de Kamer te doen toekomen. Op 16 februari jl. heeft u mij een rappel gestuurd (06-Fin-B-09) en gevraagd de Kamer te informeren over de wijze waarop en de termijn waarbinnen de toezegging uitgevoerd zal worden.

De motie Giskes c.s. zal worden uigevoerd door middel van een notitie met een update van varianten voor de fiscale behandeling van de eigen woning waarbij op uw verzoek ook de varianten worden betrokken die worden beschreven in het themanummer van de Economische Statistische Berichten. Ik verwacht deze notitie binnen een maand naar de Kamer te kunnen sturen.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn