Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529210 nr. 101

29 210
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004)

nr. 101
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2005

U heeft mij door middel van uw brief van 24 maart jl. verzocht om in de notitie ter uitvoering van de motie Giskes c.s. (kamerstuk 29 210, nr. 81) de varianten te betrekken die worden beschreven in het themanummer van de Economische Statistische Berichten (ESB) en deze notitie uiterlijk op 1 juni 2005 naar de Kamer te zenden. De door u gevraagde varianten zullen worden meegenomen in de notitie die uw Kamer zal ontvangen. Ik streef ernaar de betreffende notitie die gecombineerd zal worden met het kabinetsstandpunt bij het VROM-raadadvies over eigenwoningbezit medio juni naar uw Kamer te sturen.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn