Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429200-X nr. 24

29 200 X
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004

nr. 24
MOTIE VAN HET LID KORTENHORST C.S.

Voorgesteld 22 oktober 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de gevechtscapaciteit van de krijgsmacht wil uitbreiden met Tomahawk-systemen op de LC-fregatten;

overwegende, dat in deze capaciteit voor Nederland voor een belangrijk deel is voorzien in de capaciteiten van de F16's, en dat, daar waar de Tomahawks méér kunnen dan de F16's, in deze aanvullende capaciteit op de F16's kan worden voorzien voor aanzienlijk minder kosten dan met de Tomahawks;

verzoekt de regering te onderzoeken of in deze capaciteit kan worden voorzien in de F16's en derhalve thans af te zien van de aanschaf van Tomahawks,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kortenhorst

Van Baalen

Bakker

Huizinga-Heringa

Van der Staaij

Herben