Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129023 nr. 93

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 93 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN C.S.

Voorgesteld 29 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat particulieren die zelf elektriciteit opwekken hun zelf opgewekte elektriciteit kunnen laten salderen achter de eigen elektriciteitsmeter;

overwegende, dat particulieren die zich verenigen in een vereniging van eigenaren en gezamenlijk elektriciteit opwekken, deze elektriciteit niet kunnen laten salderen met het eigen verbruik;

verzoekt de regering met voorstellen te komen om verenigingen van eigenaren in staat te stellen zelf opgewekte elektriciteit te laten salderen met het elektriciteitsverbruik van de leden van de vereniging van eigenaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Van Tongeren

Samsom