29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 423 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 31 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de gasexportcontracten openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

Naar boven