29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 313 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 6 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het advies van de Mijnraad, om de gasopslagen maximaal te vullen, negeert;

verzoekt het kabinet het advies van de Mijnraad te volgen en de gasopslagen maximaal te vullen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

Naar boven