Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029023 nr. 255

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2019

Tijdens het algemeen overleg Klimaat en Energie van 28 november jl. heb ik toegezegd om de algemene maatregel van bestuur over n-1 voor het kerstreces te consulteren. Hierbij treft u de versie, die wordt geconsulteerd1. De internetconsultatie staat voor belangstellenden open tot en met 17 januari 2020.

Met dit besluit komt er op korte termijn meer capaciteit in het elektriciteitsnet beschikbaar, doordat reservecapaciteit in het hoogspanningsnet kan worden ingezet als spitsstrook voor het transport van elektriciteit uit duurzame opwek.

Deze mogelijkheid wordt geboden in artikel iii, onderdeel b, van het concept-besluit. Dit is één van de maatregelen die ik in de brief van 28 juni, Kamerstuk 30 196, nr. 669, inzake netcapaciteit heb aangekondigd.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl