29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 151 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2014

Op verzoek van uw Kamer informeer ik u in deze brief over de mogelijke gevolgen van het Energieakkoord voor de warmtelevering in Geertruidenberg.

De Amercentrale van Essent/RWE in Geertruidenberg levert warmte aan een warmtenetwerk. De Amercentrale bestaat uit twee eenheden. Eén van deze eenheden, Amer 8, zal moeten sluiten als gevolg van het Energieakkoord, omdat hij in de jaren tachtig is gebouwd. De andere eenheid, Amer 9, blijft open en zal de warmtelevering aan het warmtenet van Geertruidenberg verzorgen. Als gevolg van het sluiten van de Amer 8 zal wel moeten worden geïnvesteerd in extra back-up capaciteit om de warmtelevering te kunnen garanderen.

Essent heeft het warmtenetwerk recent verkocht. Dit heeft geen relatie met het Energieakkoord en heeft ook geen gevolgen voor de warmtelevering.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven