Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329023 nr. 137

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2012

In het Energierapport 2011 heb ik aangegeven de mogelijkheden te gaan verkennen om in Nederland een andere verdeling van de netkosten tussen afnemers en producenten in te voeren. Naar aanleiding hiervan heeft uw Kamer een motie aangenomen om de effecten van de hernieuwde invoering van het landelijk uniform producententarief te onderzoeken (TK 29 023, nr. 101). Ik heb daarom een onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van een mogelijk producententarief. Dit onderzoek is uitgevoerd door ECN en ik bied het u hierbij aan. 1)

De conclusies uit dit onderzoek laat ik aan mijn opvolger. In het kader van het wetstraject Stroom wordt de tariefregulering bezien. Hierbij zal dit onderzoek worden betrokken. Daarbij zal eveneens aandacht worden besteed aan de Europese ontwikkelingen en ontwikkelingen in buurlanden op dit gebied. In dit kader wordt afgewacht wat de uitkomst is van de discussie over het Europese Infrastructuurpakket, omdat verbeterde kostenallocatie tussen TSO’s onderdeel vormt van dat pakket. In de tussentijd worden gesprekken gevoerd over dit onderwerp met de betrokken marktpartijen.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer