29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2012

U hebt mij verzocht om de ministeriële regeling Gassamenstelling (Kamerstuk 29 023, nr. 110) in te trekken en na de verkiezingen in de Tweede Kamer in zijn nieuwe samenstelling voor te hangen. Het doel hiervan is dat ook de Tweede Kamer in zijn nieuwe samenstelling gedurende de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van vier weken de gelegenheid heeft op de regeling te reageren. Ik stel voor dit doel te bereiken door de termijn van voorhang die op 3 juli 2012 is ingegaan te verlengen tot vier weken na de eerste zitting van de Tweede Kamer in zijn nieuwe samenstelling na de verkiezingen.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Naar boven