Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328995 nr. 4

28 995
Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 20 augustus 2003

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) en de memorie van toelichting (stuk nr. 3) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

A. VOORSTEL VAN WET

I

Op blz. 44 wordt de aanduiding «ARTIKEL LXIII» vervangen door: ARTIKEL XLIII.

II

Op blz. 45 wordt de aanduiding «ARTIKEL LVI» vervangen door: ARTIKEL XLVI.

B. MEMORIE VAN TOELICHTING

I

Op blz. 16 wordt bij Onteigeningswet de aanduiding «Artikel XXIiI» vervangen door: Artikel XXIII.

II

Op blz. 20 wordt bij Algemene bijstandswet de aanduiding «Artikel LVI» vervangen door: Artikel XLVI.

III

Op blz. 20 (vijfde tekstregel van onder)wordt bij Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen de aanduiding «Artikel LXIII» vervangen door: Artikel LIII.