Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428986 nr. 4

28 986
Wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terzake van de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden

nr. 4
VERSLAG

Vastgesteld 2 oktober 2003

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

Na kennis genomen te hebben van het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terzake van de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden (Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein) hebben de leden van de D66-fractie een aantal vragen.

Artikelgewijs

Artikel I Arbeidsomstandighedenwet 1998

De leden van de D66-fractie merken op dat wordt vermeld dat de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in ieder geval al voorschriften bevat voor de betrokkenheid van werknemers t.a.v. risico-inventarisatie en -evaluatie. Zij willen weten of er zicht op bestaat of de bestaande regels over risico-inventarisatie en -evaluatie voldoende inzichtelijk en uitvoerbaar zijn, en in hoeverre ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Artikel II Arbeidstijdenwet

De leden van de D66-fractie vragen wat de concrete praktische gevolgen zijn van het opnemen van de registratieverplichting in artikel 8:2 van de Arbeidstijdenwet? Wie (wie dat tot dusverre niet deden) worden er hierdoor gedwongen tot registratie?

De voorzitter van de commissie

Hamer

De adjunct-griffier van de commissie

Esmeijer


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), Rouvoet (CU), De Vries (VVD), De Wit (SP), Van Gent (GL), Verburg (CDA), Hamer (PvdA), voorzitter, Bussemaker (PvdA), Vendrik (GL), Mosterd (CDA), Smits (PvdA), Örgü (VVD), Weekers (VVD), Rambocus (CDA), De Ruiter (SP), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Van Loon-Koomen (CDA), Bruls (CDA), Varela (LPF), Eski (CDA), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA), Stuurman (PvdA), Kraneveldt (LPF) en Hirsi Ali (VVD).

Plv. leden: Depla (PvdA), Dittrich (D66), Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Kant (SP), Halsema (GL), Smilde (CDA), Verbeet (PvdA), Timmer (PvdA), Tonkens (GL), Omtzigt (CDA), Adelmund (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD), Algra (CDA), Lazrak (SP), Vietsch (CDA), Van Dijk (CDA), Hessels (CDA), Hermans (LPF), Van Oerle-van der Horst (CDA), Wilders (VVD), Van Dijken (PvdA), Blom (PvdA), Kalsbeek (PvdA), Eerdmans (LPF) en Schippers (VVD).