Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228973 nr. 82

28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2011

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om – met het oog op het Algemeen Overleg Antibiotica in de veehouderij op 26 oktober – uiterlijk 24 oktober 2011 mijn visie op de intensieve veehouderij aan uw Kamer te sturen, deel ik u het volgende mede.

Tijdens het Algemeen Overleg Mestbeleid van 14 september jongstleden (kamerstuk 33 037, nr. 2) heb ik aangegeven dat ik mijn reactie aan uw Kamer op het rapport Alders eind oktober voorzag. Gezien de noodzakelijke interdepartementale afstemming heb ik in mijn brief van 23 september jongstleden, met de toezending van het rapport van de heer Alders, aangegeven mijn visie niet eerder dan uiterlijk in november aan uw Kamer te kunnen aanbieden. Ik kan dan ook niet aan uw onderhavige verzoek tegemoet komen, maar zal uw Kamer mijn visie tijdig voor het aangekondigde Algemeen Overleg van 1 december aanstaande doen toekomen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker