28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2011

Hierbij vindt u een reactie op verzoek van de Tweede Kamer (2011Z04190/2011D10356) op het bericht van het NAJK over een moratorium op ministallen.1

De provincies en gemeenten bepalen het ruimtelijk beleid rondom de vestiging van (intensieve) veehouderij. Zij bepalen hoe groot de bouwblokken mogen zijn en of meer dan één bouwlaag toegestaan is.

Momenteel voorziet het provinciale en gemeentelijke beleid echter alleen in een maximum van bijvoorbeeld de bouwblokgrootte of het aantal bouwlagen. Een minimum omvang van een nieuw te bouwen stal is tot nog toe niet aan de orde geweest. Eventueel ruimtelijk beleid om een minimum omvang vast te leggen laat ik aan provincies en gemeenten over. Ik heb overigens geen signalen ontvangen dat er aanvragen voor ministallen worden gedaan of in voorbereiding zijn.

Ik zie daarom geen reden om een moratorium op ministallen in te stellen. Uiteraard zal ik eventuele ontwikkelingen rond ministallen op de voet volgen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven