Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028973 nr. 231

28 973 Toekomst veehouderij

Nr. 231 MOTIE VAN HET LID DE GROOT

Voorgesteld 12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de evaluatie van de Wet dieren aankomend jaar plaatsvindt;

constaterende dat tot op heden het artikel 1.4 «zorgplicht» ontbreekt in de Wet dieren;

constaterende dat in 2011 door de toenmalige Staatssecretaris werd toegezegd om de zorgplicht tijdelijk uit de Wet dieren te laten totdat de toegezegde uitwerking van het toetsingskader voor het artikel klaar zou zijn;

verzoekt de regering, om in de evaluatie uiteen te zetten waarom het artikel «zorgplicht» in de Wet dieren ontbreekt en welke effecten dit heeft op toezicht, handhaving en de wet- en regelgeving rondom dierenwelzijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot