Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928973 nr. 211

28 973 Toekomst veehouderij

Nr. 211 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 10 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat mestverwerking geen onderdeel is van kringlooplandbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand