28 973 Toekomst veehouderij

Nr. 203 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de stalbeoordeling op het punt van ammoniakemissie uitsluitend wordt gekeken naar een goede luchtkwaliteit voor de mens;

overwegende dat de luchtkwaliteit in de stallen zeer slecht is, met ernstige en structurele dierenwelzijnsproblemen, zoals ernstige benauwdheid, ontstoken longvlies, chronisch hoesten en longontstekingen bij varkens tot gevolg;

van mening dat ook dieren recht hebben om gezonde lucht in te ademen;

verzoekt de regering, een integrale benadering toe te passen bij de stalbeoordeling ammoniakemissies en daarin ten volle het belang van de dieren voor een goede luchtkwaliteit mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven