Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328973 nr. 129

28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 129 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2012

De Gezondheidsraad heeft heden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en aan mij advies uitgebracht over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen. Op 27 september 2011 is aan de Gezondheidsraad gevraagd een beoordelingskader voor gezondheidsrisico’s uit de veehouderij op te stellen en te adviseren over eventueel in te stellen normen en te nemen maatregelen. Het advies van de Gezondheidsraad treft u in de bijlage aan (ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer).

Ik zal u mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zo spoedig mogelijk voor 1 maart 2013 een beleidsreactie geven op dit advies.

De komende periode zal ik onder meer gebruiken om in overleg met relevante partijen te komen tot een reactie van het kabinet.

De staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas