Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228973 nr. 119

28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 13 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie meerdere malen heeft toegezegd voor 15 juni 2012 een wettelijke voorziening aan de Kamer te sturen om een verbod op megastallen in te stellen;

constaterende dat hij dit tot nu toe nog niet gedaan heeft;

verzoekt de regering, voor het einde van de week het toegezegde wetsvoorstel aan de Kamer te sturen waarmee het mogelijk wordt, een grens te stellen aan het aantal te houden dieren per bedrijfslocatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme