Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228973 nr. 116

28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 116 MOTIE VAN HET LID VAN DEKKEN

Voorgesteld 13 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het onderzoek van IRAS, NIVEL en het RIVM van juni 2011, getiteld «Mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden», is gebleken dat in de omgeving van (concentraties van) intensieve veehouderijen meer fijnstof en endotoxines voorkomen dan elders;

constaterende dat de landelijke GGD heeft opgeroepen tot regelgeving die uitgaat van een minimale afstand van 250 meter tussen intensieve veehouderij en woonbebouwing en dat een verplicht gezondheidsadvies onderdeel moet zijn van de vergunningverlening voor bouwplannen tussen 250 en 1 000 meter;

overwegende dat de Gezondheidsraad op verzoek van de regering werkt aan de opstelling van een beoordelingskader voor de gezondheidsrisico's van intensieve veehouderijbedrijven dat eind 2012 klaar zal zijn;

verzoekt de regering, het moratorium op de bouw van megastallen en gigastallen streng te handhaven en juridisch te borgen via een voorbereidingsbesluit rijksinpassingsplan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dekken