Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228973 nr. 111

28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 13 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het niet toekomstgericht is om stallen te bouwen die niet voldoen aan de maatschappelijke eisen met betrekking tot dierenwelzijn en dat een veehouderij die voldoet aan maatschappelijke eisen met betrekking tot dierenwelzijn daarentegen wel de toekomst heeft;

verzoekt de regering, wetgeving voor te bereiden om nieuwbouw van stallen die niet voldoen aan de huidige tweesterrencriteria van het Beter Levenkeurmerk van de Dierenbescherming, niet meer toe te staan en contact met de provincies op te nemen om tot die tijd nieuwbouw die niet aan deze criteria voldoet te ontraden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven