Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428878 nr. 6

28 878
Wijziging van artikel 94 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het mededelingsvereiste

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 november 2003

Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Aan lid 3 van artikel 94 van Boek 3 wordt een derde zin toegevoegd, luidende: Voor de verkrijger van een recht dat overeenkomstig de eerste zin is geleverd, geldt artikel 88 lid 1 slechts, indien hij te goeder trouw is op het tijdstip van de in tweede zin bedoelde mededeling.