Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328874 nr. 4

28 874
Uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 24 juni 2003

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel II, onderdeel E, wordt in artikel 241c, tweede lid, «het verlenen van surseance de niet kende» vervangen door: het verlenen van surseance niet kende.