Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328870 nr. 10

28 870
Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID ROUVOET

Ontvangen 21 juli 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 35, derde lid, vervalt «van 65 jaar of ouder».

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de mogelijkheid van categoriale bijzondere bijstand te handhaven.

Rouvoet