28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 januari 2012

Tijdens het Algemeen Overleg op 29 september 2011 met de vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie (Kamerstuk 28 867, nr. 24) van uw Kamer heb ik u toegezegd met de Staatssecretaris van Financiën te spreken over de fiscale aspecten van echtscheiding. Na overleg met de Staatssecretaris van Financiën kan ik u berichten dat u deze brief eind januari 2012 zult ontvangen.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven