Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328844 nr. 71

28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN KLEIN

Voorgesteld 6 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Rapport risicofactoren bestuurlijke integriteit aanbevelingen worden gedaan om het thema integriteit in de verschillende bestuurslagen structureel te agenderen en de verantwoordelijkheid daarvoor formeel te beleggen;

verzoekt de regering om, een bestuurlijke afspraak te maken met de waterschappen, provincies en gemeenten om ten minste een keer per jaar het onderwerp integriteit te agenderen en hierover in het jaarverslag te rapporteren;

verzoekt de regering tevens om, de verantwoordelijkheid hiervoor neer te leggen bij de voorzitter van het betreffende gremium,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Klein