Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201028844 nr. 39

28 844
Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

nr. 39
MOTIE VAN HET LID HEIJNEN C.S.

Voorgesteld 17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, de noodzaak van een spoedige totstandkoming van een advies- en meldpunt klokkenluiders;

overwegende, de noodzaak van een spoedige totstandkoming van een onderzoekspunt integriteitsschendingen overheid;

overwegende, dat uit een brede consultatie is gebleken dat er draagvlak bestaat voor het onderbrengen van deze taken bij de Nationale ombudsman;

overwegende, dat er voor het onderbrengen van deze taken bij de Nationale ombudsman ook goede inhoudelijke redenen zijn;

verzoekt de regering het advies- en meldpunt klokkenluiders alsmede het onderzoekspunt integriteitsschendingen overheid onder te brengen bij de Nationale ombudsman,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Van Raak

Griffith

Anker