Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028844 nr. 214

28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2020

Op 17 februari jongstleden (Kamerstuk 28 844, nr. 199) heb ik uw Kamer toegezegd de jaarberichten van het Openbaar Ministerie jaarlijks onverwijld aan uw Kamer toe te zenden. Bijgaand treft u het zojuist verschenen OM-Jaarbericht 20191.

In het jaarbericht legt het OM verantwoording af aan de Nederlandse samenleving over de inzet, prestaties en resultaten in 2019. De cijfers, toelichting en verhalen geven weer op welke wijze het OM zijn maatschappelijke opdracht heeft ingevuld. Ook geeft het Jaarbericht inzicht in de knelpunten die het OM in het werk ervaart.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.