Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828844 nr. 154

28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Nr. 154 MOTIE VAN HET LID VAN DAM

Voorgesteld 11 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politie niet een eigenstandig tuchtrecht kent, zoals artsen, advocaten en notarissen;

overwegende dat de integriteitsonderzoeken zoals die door de bureaus VIK worden uitgevoerd zowel tot een disciplinaire als een strafrechtelijke reactie dan wel een combinatie van die twee kunnen leiden en dat het karakter van zo'n onderzoek voor de betrokken politieman veelal niet kenbaar is;

overwegende dat dit tot forse rechtsonzekerheid bij politiemensen leidt;

verzoekt de regering om, de voors en tegens van een afzonderlijk politietuchtrecht inzichtelijk te maken, en de Kamer daarover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam