Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428836-(R1735) nr. 7

28 836 (R 1735)
Aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618), mede in verband met de totstandkoming van de Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap

nr. 7
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 april 2004

Het voorstel van Rijkswet wordt als volgt gewijzigd:

A. Na artikel II wordt een artikel toegevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Artikel 6, eerste lid, van de Wet betreffende de positie van Molukkers wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «de artikelen 2, 3, 4, 5» wordt vervangen door: de artikelen 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c.

2. De zinsnede «alsmede van de artikelen II, III, IV en V van de Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap van 21 december 2000, Stb. 618 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Stb. 1984, 628)» wordt vervangen door: van de Rijkswet op het Nederlanderschap alsmede de artikelen II, III, IV en V van de Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap van 21 december 2000, Stb. 618.

Toelichting

Onderdeel A, onder 1

Bij de inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht adoptie is tevens een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in werking getreden. Daarbij is artikel 5 RWN (oud) vervangen door de artikelen 5 tot en met 5c. De verwijzing in artikel 6, eerste lid, van de Wet betreffende de positie van Molukkers naar artikel 5 (oud) RWN wordt hiermee in overeenstemming gebracht.

Onderdeel A, onder 2

Dit betreft een grammaticale wijziging.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M. C. F. Verdonk