28 828 Fraudebestrijding in de zorg

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld 23 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

zegt het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

Naar boven