Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328811 nr. 6

28 811
Gebeurtenissen met betrekking tot H.K.H. Prinses Margarita de Bourbon de Parme en haar echtgenoot

nr. 6
MOTIE VAN HET LID KALSBEEK C.S.

Voorgesteld 12 maart 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor al het handelen en nalaten van het Kabinet der Koningin niet helder is geregeld;

overwegende, dat het in een moderne democratische rechtsstaat niet past dat een overheidsorgaan op die wijze functioneert;

verzoekt het kabinet ten spoedigste al het nodige te doen opdat de ministeriële verantwoordelijkheid voor het Kabinet der Koningin ten volle tot gelding kan worden gebracht, bijvoorbeeld door het Kabinet der Koningin onder te brengen in hoofdstuk III van de rijksbegroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kalsbeek

Halsema

Van Aartsen

Rietkerk

Herben

De Graaf

Rouvoet

Van der Vlies

Van Bommel