Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528807 nr. 173

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2014

Onderdeel van het pakket aan maatregelen na het aflopen van het landelijk vervoersverbod (standstill) in het kader van de bestrijding van de uitbraak van vogelgriep, is om op dit moment geen nieuw pluimvee aan te voeren naar de bedrijven. Voor de broederijen en de vermeerderingsbedrijven ontstaat door de overgang van het landelijke vervoersverbod naar een regionale aanpak directe schade vanwege het verbod om eendagskuikens naar pluimveebedrijven binnen Nederland te vervoeren. Ik heb u hierover geïnformeerd in mijn brief van 24 november jl.

Vandaag heb ik hierover overleg gevoerd met de sector. Daarbij heb ik afspraken gemaakt over een financiële tegemoetkoming voor broederijen en vermeerderingsbedrijven die direct zijn getroffen door de ingrijpende bestrijdingsmaatregelen die zijn genomen.

Regeling

Broederijen en vermeerderingsbedrijven krijgen een schadevergoeding voor de broedeieren en eendagskuikens die zij tijdens de periode van de landelijke standstill en de overgang naar de regionale aanpak (donderdag 20 november – zaterdag 29 november, 10 dagen) niet op de Nederlandse markt kwijt konden. De omvang van deze schade zal worden vastgesteld door een taxateur van RVO.nl. De betreffende ondernemers krijgen naar verwachting binnen enkele weken duidelijkheid over de tegemoetkoming.

De kosten van de tegemoetkoming komen ten laste van het Diergezondheidsfonds (DGF), van waaruit alle bestrijdingsmaatregelen worden gefinancierd. Ook bedrijven die (preventief) geruimd worden ontvangen een schadevergoeding van het DGF. Dit fonds wordt gevuld door premies van de pluimveesector, de rijksoverheid en de Europese Unie.

Onderzoek eendenbedrijven

Sinds 24 november jl. worden alle pluimveebedrijven met eenden uit voorzorg onderzocht op de aanwezigheid van vogelgriep. Uit onderzoek is gebleken dat eenden drager kunnen zijn van vogelgriep, zonder dat er veel klinische verschijnselen waarneembaar zijn. In tegenstelling tot bij kippen zal het vogelgriepvirus daarom minder snel ontdekt worden door een dierenarts. Daarmee vormen eenden een extra risico op verspreiding van vogelgriep. De onderzoeksresultaten van de eendenbedrijven zullen naar verwachting in de loop van volgende week beschikbaar komen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma