Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528807 nr. 172

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 172 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2014

Afgelopen zondag 23 november jl. heb ik u geïnformeerd over de regionale aanpak om de uitbraak van vogelgriep te bestrijden (Kamerstuk 28 807, nr. 171).

Nederland is opgedeeld in vier regio’s, waartussen de contacten tot een minimum worden beperkt1. Onderdeel van deze maatregelen is dat het vervoer van vleeskuikens naar de slacht binnen Nederland is beperkt tot binnen de regio.

De capaciteit voor de slacht in regio C (Oost-Brabant en Limburg) is echter onvoldoende gebleken om de vleeskuikens in deze regio te kunnen slachten. Daar komt bij dat de export naar België op dit moment niet goed op gang komt. Als te lang moet worden gewacht voordat de vleeskuikens kunnen worden geslacht, ontstaan er ook welzijnsproblemen.

Om die reden heb ik besloten dat het onder strikte voorwaarden wordt toegestaan dat vleeskuikens naar twee aangewezen slachterijen in de naastgelegen regio (regio A) mogen worden vervoerd om daar geslacht worden.

De voorwaarden betreffen:

  • de wagens en bedrijven moeten een dag van tevoren aan de NVWA worden gemeld,

  • de wagens mogen alleen over een in de regeling vastgestelde route (corridor) naar de slachthuizen en weer terug rijden,

  • en tenslotte mogen er op de slachthuizen op de dagen dat er voor Regio C wordt geslacht, alleen dieren uit deze regio worden aangevoerd.

Stand van zaken vogelgriep Kamperveen

Op 21 november jl. werd vogelgriep vastgesteld op een vleeskuiken-ouderdierenbedrijf in Kamperveen. Dit bedrijf is daarom geruimd.

In het gebied met een straal van 1 km rond het besmette bedrijf in Kamperveen liggen nog twee pluimveebedrijven. Uit voorzorg is besloten de twee bedrijven preventief te ruimen. Bij één van de bedrijven met eenden is een H5-variant van de vogelgriep vastgesteld. Onderzoek heeft vastgesteld dat het ook hier gaat om het hoogpathogene type H5N8.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl