Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528807 nr. 167

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2014

Op 16 november 2014 is een uitbraak van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) van het type H5N8 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater). Over deze besmetting en de maatregelen heb ik u op 16 november jl. geïnformeerd.

In het 10 km gebied rondom het besmette bedrijf zijn de bedrijven bezocht. De testuitslagen hebben aangetoond dat deze niet besmet zijn met het H5N8 virus. Ook zijn contactbedrijven bemonsterd, met eenzelfde uitslag. Ook hier zijn geen aanwijzingen dat er een besmetting is geweest.

Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat er verspreiding vanuit het besmette bedrijf heeft plaatsgevonden naar bedrijven in het 10 km gebied, of dat er meer introducties van hetzelfde virus zijn geweest.

Intrekken landelijk vervoersverbod

Op basis van de testresultaten heb ik besloten dat een groot deel van de maatregelen opgeheven kan worden.

Het op zondag 16 november jl. ingestelde totale vervoersverbod (standstill) voor pluimvee en andere gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van en naar pluimveebedrijven en slachterijen wordt ingetrokken met ingang van 18 november 2014 om 18.00 uur.

Daarnaast wordt de bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven ingetrokken, alsmede het jachtverbod en het verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en andere gevogelte.

Ophok- en afschermplicht

Wel blijft de ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden pluimvee en andere gevogelte in heel Nederland uit voorzorg gehandhaafd voor een periode van minimaal 30 dagen (tot 18 december 18.00 uur), dit om de kans op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te houden. Daarvoor is ook van belang dat pluimveehouders goede hygiënemaatregelen in acht nemen, zoals het wisselen van kleding en schoeisel bij het betreden van de stallen. Voor hobbyhouders is ook van belang is dat zij hun vogels zoveel mogelijk binnen houden.

10 kilometerzone

Voor pluimveebedrijven in de zone van ruim 10 kilometer rond het besmette bedrijf in Hekendorp worden de huidige maatregelen gehandhaafd. Dit betekent onder meer dat het vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van kracht blijft tot 18 december om 18.00 uur. Het gaat daarbij om vervoer van en naar pluimveebedrijven en slachterijen. De beperkingen gelden ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij. Het verbod geldt voor gemengde bedrijven ook voor andere dieren en mest van andere dieren. Voor alle bedrijven in dit gebied geldt voor deze hele periode een bezoekersregeling. Ook blijft het jachtverbod en het verzamel- en tentoonstellingsverbod van kracht.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma